Projekty

 Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu

Na základě žádosti o podporu ze dne 17.2. 2017, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu OP PIK Výzva III programu podpory APLIKACE  a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Cílem projektu je odstranění závislosti rovnacího procesu na obsluze rovnacího stroje vytvořením technologie, která je schopna reagovat na různé nuance výroby s navýšením kvality a produktivity dané operace. Plánovaným výstupem je funkční vzorek, SW a ověřená technologie.

Modifikace systému parkování s ohledem na provoz v ostrovním režimu a možnosti nabíjení elektromobilů

Projekt rozvoj pracovníků - OPZ

Společnost KOMA - Industry s.r.o. od 1. 7. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004822 a názvem KOMA - Industry s.r.o. - rozvoj pracovníků. Předmětem projektu je, v rámci výzvy č. 43 podnikového vzdělávání zaměstnanců, motivovat a vzdělávat zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

Projekt je připraven jako komplex na sebe navazujících aktivit (měkké a manažerské dovednosti, obecné IT dovednosti, účetní a ekonomické kurzy a právní kurzy a další).

V projektu bude proškoleno celkem 44 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi.

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.