Historie

Vážení obchodní partneři,

v listopadu 2015 uplynulo již 20 let od založení naší firmy a za těch 20 let se mnohé změnilo.

Současná doba se vyznačuje všestranností, účinným využíváním zdrojů a zejména integrací zákazníků a partnerů v procesech tvorby hodnot.

V oblasti průmyslové výroby je zapotřebí nabízet a vytvářet produkty s vysokou flexibilitou a s využitím automatizační techniky. Změny v chování zákazníků a tlak na personalizované produkty a služby nás nutí k novým řešením, dává nám nové podněty a nové výzvy. Naším úkolem je reagovat na tyto reálné trendy, abychom obstáli v konkurenčním prostředí.

Pevně věřím, že naše působení v českém průmyslu bude i nadále postaveno na etických základech a společenské odpovědnosti. Naší vizí je stabilizovat naše postavení a poskytovat dobré produkty a dobrou službu za férových podmínek.

Klíčovým faktorem našeho dalšího působení na trhu jsou lidé, v nichž vidím bohatství firmy. Naši zaměstnanci jsou pracovití a kreativní.

V budoucnu budeme mít snahu propojit všechny zmíněné atributy úspěchu firmy tak, abychom byli i nadále platnými hráči na trhu.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci. 

 

Gustav Kotajny
jednatel společnosti